مشخصات QC

 

آزمایش محصول کارخانه:

 

   هنگام ارسال محصول قبل ، ما محصول را یکی یکی آزمایش می کنیم ، به

 

کیفیت را بررسی کنید ، اگر خوب نیست ، ما ارسال دیگر را تغییر خواهیم داد. بنابراین ، شما

 

نگران نباشید از کیفیت. اگر شما نیاز دارید ، ما می توانیم ویدیوی تست را برای شما ارسال کنیم.

Guangzhou Wansheng Technology Limted کنترل کیفیت 0Guangzhou Wansheng Technology Limted کنترل کیفیت 1Guangzhou Wansheng Technology Limted کنترل کیفیت 2Guangzhou Wansheng Technology Limted کنترل کیفیت 3

پیام بگذارید